Ново поглавље у „Просвјетиним“ активностима је уређење и отварање простора прилагођеног галеријској намјени. На зидове велике сале у просторијама Друштва постављене су галеријске шине, чиме је квалитетно опремљен простор за организовање различитих изложби слика, умјетничких фотографија, таписерија, што ће обогатити културне садржаје, а надамо се, и постати мјесто окупљања, које нуди услове за шире културно дјеловање. Сталну поставку чини „Форма, боја, џез и ја“ академског сликара графичара Здравка Новака Паљића.


izložba pravopis postavka Z. Novak
postavka pravopis izložba Z. Novak
izložba Z.Novak Tapiserija Z. Novak